CIJENE USLUGE SERVISA

VRIJEDE OD 01.09.2022 GODINE

Poštovani kupci, 

Sve reklamacije, probleme oko Vaših sustava na pelet podnosite na mjestu kupnje vašeg proizvoda, a ne kod uvoznika, proizvođača ili servisera. Trgovac je dužan omogućiti podnošenje reklamacije i riješiti je.

REZERVNI DIJELOVI

Rezervni dijelovi koji se nalaze u ponudi na internetskoj trgovini www.metel.hr su namijenjeni isključivo za peći robne marke ARTEL I METEL.
Prilikom narudžbe putem internetske trgovine pod napomenom u procesu naručivanje kupac je obavezan dostaviti model i serijski broj peći kako bi se utvrdilo da je odabran odgovarajuči rezervni dio. Kupnja bilo kojeg rezervnog dijela bez dostave navedenih podataka neće biti procesuirana u koliko je plaćena karticom, a u koliko je kreirana ponuda i sredstva su uplaćena na transakcijski račun tvrtke Metel d.o.o. za ista će biti izvršen povrat.

Popravak i/ili održavanje proizvoda (servis unutar jamstvenog roka)

Za usluge popravka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 70,00 EUR, trgovac je dužan potrošaču ispostaviti ponudu na papiru ili nekom drugom trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak. Ako se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova, trgovac je dužan postupati u skladu s važečim propisima i zakonima RH, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima.

Reklamacije na kvarove, oštečenja, zapaljenja spremnika peći i vitalnih komponeti za upravljanje i samih peći  uzrokovane nestručnim rukovanjem od strane korisnika, neadekvatnim čišćenjem, izbjegavanjem vršenja redovnog servisa po protoku radnih sati, ignoriranje poruke SERV na displayu peći, korištenjem peleta A2 kvalitete koja nije dopuštena od strane proizvođača tvrtka Metel d.o.o. kao prodavatelj skida svaku odgovornost za nastalu šetetu na samoj peći i štetne posljedice uzrokovane štetnim događajem te u slučaju navedenog kupac/korisnik sam snosi troškove popravka istog.

U koliko prilikom pokretanja peći zbog vlažnog peleta ili loše održavane peći i zaštopanog izmjenjivača u zadanom vremenskom periodu ne dođe do potpale već se pojavi alarm NO ACC te po poništenju alarma dođe do potpale u ložištu ni u kom slučaju ne prekidajte napajanje na peći te dopustite da peć odradi fazu gašenja u potpunosti, jer prekidanjem napajanja uzrokujete prekid faze rada što dovodi do mogućeg oštećenja komponenti peći uslijed porasta temperature. U slučaju da se zbog svega gore navedenog dogodi da dođe do zapaljenja peleta u spremniku peleta nemojte zalijevati isti s velikom količinom vode već ako je to nužno s manjom količinom koliko je potrebno da se ugasi žar i pelet upije vodu u suprotnom može doći do oštećenja vitalnih dijelova i elektronskih komponenti koje nisu pokrivene jamstvom.

CIJENA REDOVNOG SERVISA PEĆI ZA ISPUH TOPLOG ZRAKA DO 10kw  95,00 EUR – 715,78kn*

CIJENA REDOVNOG SERVISA PEĆI ZA ISPUH TOPLOG ZRAKA OD 12-16kw  110,00 EUR – 828,80kn*

CIJENA REDOVNOG SERVISA PEĆI ZA CENTRALNO GRIJANJE  115,00 EUR – 866,47kn*

CIJENA IZVANREDNOG SERVISA PEĆI ZA ISPUH TOPLOG ZRAKA DO 10kw  120,00 EUR – 904,14kn*

CIJENA IZVANREDNOG SERVISA PEĆI ZA ISPUH TOPLOG ZRAKA  12-16kw 135,00 EUR – 1.017,16kn*

CIJENA IZVANREDNOG SERVISA PEĆI ZA CENTRALNO GRIJANJE 150,00 EUR – 1.130,18kn*

* cijena izvanrednog servisa se odnosi na korisnike koji neredovito vrše periodičke godišnje servise

* na cijenu servisa dodatno se naplačuje usluga putnog troška servisera do lokacije izvršenja istog po cijeni od 0,50 eur/km (3,75kn/km) odnosno po dostavljenoj ponudi

* cijena je iskazana s uključenim pdv-om 25%

Svi ostali uvjeti servisa ostaju nepromjenjeni!

PRIJAVA KVARA – REKLAMACIJA

Prijavu kvara, reklamaciju ili tehničku podršku možete izvršiti slanjem informacije 0-24h na mail: servis@metel.hr, popunjavanjem kontakt obrasca na internet stranici www.metel.hr ili dojavom na fiksni telefon 01/2851-333 ili mobilni telefon 091/554-782 radnim danom od 8-16 (17)h.

Prijavu ili reklamaciju zaprimljenu unutar radnog vremena obraditi ćemo isti dan i pokušati staviti u prioritetni raspored redovnih aktivnosti.

Prijavu i reklamaciju pozivom na mobilni telefon 091/159-1810 van radnog vremena zaprimit ćemo do 18h, a subotom do 13h te pokušati riješiti zahtjev u što kraćem roku, odnosno naredni radni dan.

PRIJAVA SERVISA SUSTAVA NA PELET MOŽE SE IZVRŠITI NA DVA NAČINA

1. Dojavom na mobilni broj 091/554-7082 ili slanjem sms poruke na navedeni broj uz obaveznu dostavu imena i prezimena, modela peći i serijskog broja
* prijavu pozivom na mobilni broj moguće je izvršiti do 16h od ponedjeljka do četvrtka, te petkom od 8-12h, prijavu sms-om 0-24h
* prijavu pozivom prema serviseru / montažeru direktno nije moguće zaprimiti i ista neće biti obrađena

2. Ispunjavanjem servisnog obrasca
Servisni obrazac za sustave na pelet

PREUZMI SERVISNI OBRAZAC
* servisni obrazac je potrebno preuzeti na računalo, pravilno ispuniti, spremiti te obrazac poslati na e-mail:
servis@metel.hr , metel@metel.hr , patrik@metel.hr ,
prijavu putem e-maila moguće je dostaviti 0-24h

SERVIS ZA PEĆI NA PELET SE PLAĆA BEZ OBZIRA NA JAMSTVENI ROK, OBZIROM DA JE IZVRŠAVANJE REDOVNOG SERVISA UVJET ZA PRIZNAVANJE  TVORNIČKOG JAMSTVA I NESMETAN RAD SAMOG SUSTAVA

JAMSTVENI ROK NA TVORNIČKI UGRAĐENE ČELIČNE I KERAMIČKE GRIJAČE JE 24 MJESECA ODNOSNO MAKSIMALNO 2600 RADNIH SATI  ZA PEĆI ZA CENTRALNO GRIJANJE

MAKSIMALNO 1800 RADNIH SATI  ZA PEĆI NA ISPUH TOPLOG ZRAKA

PREDVIĐENI BROJ POTPALA ZA ČELIČNE GRIJAČE JE 2000 POTPALA TE PRILIKOM DOTRAJALOSTI GRIJAČA KOJEMU JE ISTEKLO JAMSTVO KUPAC MOŽE UMJESTO ČELIČNOG ZAMJENITI GA NOVIM KERAMIČKIM GRIJAČEM KOJI JE NEŠTO SKUPLJI NO OSIGURAVA I DO 100 000 POTPALA ŠTO JE DOVOLJNO ZA CIJELI VIJEK TRAJANJA PEĆI!

NOVI ČELIČNI I KERAMIČKI GRIJAČI UGRAĐENI NAKON REDOVNOG JAMSTVENOG ROKA IMAJU JAMSTVO 12 MJESECI

VAŽEĆE STARE CIJENE USLUGE SERVISA DO 31.03.2017

Cijena servisa peći na pelete za ispuh toplog zraka ARTEL / METEL S/M/L 437,50kn pdv uključen u cijenu*
Cijena servisa sustava za centralno grijanje METEL IDRO 625,00 pdv uključen ucijenu*
Cijena servisa klima uređaja (unutarnja + vanjska jedinica) do 7,5kW 437,50kn pdv uključen u cijenu*
* na cijenu servisa dodatno se naplačuje usluga putnog troška servisera 187,50kn, (uključen pdv)  za područje ZG županije, za područja izvan ZG županije transportni troškovi se naplačuju 3,50kn/km uključen pdv
* u cijenu servisa su uključeni svi radovi koji obuhvaćaju redovno održavanje ( čiščenje komora i izmjenjivača, čišćenje dimovodnih cijevi, zamjena silikonskih brtvi,
kontrola funkcionalnosti komponenti sustava i vizualna provjera, provjera parametara rada i sl.) svi ostali radovi koji se moraju obaviti izvanredno i zbog neodržavanja odnosno
nepridržavanja uputa za upotrebu dostavljenih uz peć na pelet, a koji imaju za posljedicu nefunkcionalnost samog sutava biti će naplaćeni dodatno ovisno o potrebi za istim.
* klima uređaji = cijena ne uključuje uslugu kortištenja dizalice prilikom servisa/ugradnje vanjske jedinice

OPĆI UVJETI JAMSTVA

 1. Jamstveni rok za uređaje ARTEL je 24 mjeseca (teče od dana kupnje/ puštanja u rad), te vrijedi isključivo uz predočenje pravilno ispunjenog jamstva i otpremnice / računa, te potvrde da je uređaj montiran i instaliran od strane ovlaštenog servisera / montera.
 2. Jamstveni rok se može produžiti na maksimalno šest (6) godina, što znači da je nakon dvije (2) godine redovnog jamstva uređaj potrebno servisirati ( uz naknadu – prema cijeniku) te se produžuje jamstvo na tekuću godinu…!
 1. Jamstvo se priznaje samo u slučaju redovno izvršavanog periodičnog servisa propisanog od strane proizvođača po proteku radnih sati i dojavi servisne poruke na ekranu peći ( ovisno o tipu i modelu) ili po proteku vremena od jedne (1)godine, što prije dospije. U slučaju preskakanja servisnog intervala ne mogu se ostvariti prava na popravak i zamjenu peći u bilo kojem slučaju. Jamstvo pokriva isključivo kvarove nastale na proizvodima tvrtke ARTEL / METEL.
 2. Nastale kvarove u garantnom roku prodavatelj će otkloniti u razumnom roku ili u suprotnom zamijeniti uređaj!
 3. ARTEL/ METEL garantira da je proizvod u skladu sa navedenim tehničkim karakteristikama, karakteristikama dizajn, materijala i sastavnim dijelovima kako je navedeno u uputama i jamstvu!

JAMSTVO NE POKRIVA

 1. mehanička i druga oštećenja nastala u transportu
 2. mehanička i druga oštećenja nastala u tijeku instaliranja
 3. slučaj kada je uređaj nepropisno instaliran
 4. slučaj kada je uređaj ugradila nestručna odnosno, za to neovlaštena osoba (serviser/instalater)
 5. nestručnu uporaba (prije prve uporabe molimo pročitati uputstva za rukovanje)
 6. slučaj kada su na uređaju izvršene nedopuštene modifikacije
 7. slučaj kada uređaj radi u uvjetima koje nisu propisani kao normalni uvjeti rada ili korištenjem goriva-peleta kvalitete losije od EN Plus A1
 8. slučaj kada kvar na uređaju uzrokuje situacija na samom mjestu ugradnje, npr. jamstvom se ne pokriva dotrajalost ekspanzione posude do koje dolazi uslijed loše kvalitete medija – vode u sustavu centralnog grijanja te dolazi do poroznosti mjeha unutar posude i propuštanja iste, kvara na automatskom odzračnom ventilu uslijed začepljenja nastajanjem kamenca u sustavu centralnog grijanja, blokiranja cirkulacione pumpe uslijed ljetnog perioda mirovanja nastajanjem naslage kamenca na istoj, te jamstvo na te tri komponente sustava za centralno grijanje IDRO/BOILER vrijedi isključivo 24 mjeseca kao tvorničko jamstvo iz razloga što na navedene komponente više utječe sama situacija na pojedinom mjestu ugradnje i kvaliteti medija unutar sustava centralnog grijanja
 9. jamstvo na čelične i keramičke grijače je isključivo 24 mjeseca odnosno do maksimalno 2600 radnih sati za peći za centralno grijanje i 1800 sati za peći na ispuh toplog zraka

-Zbog svega gore navedeno lijepo Vas molimo da ugradnju uređaja prepustite stručno-osposobljenoj i za to ovlaštenoj osobi, te da prije prve uporabe obavezno pročitate upute za rukovanje uređajem!

Reference ugradnje sustava grijanja i klimatizacije tvrtke Metel d.o.o.

Obuka servisera