PROLJETNA AKCIJSKA CIJENE SERVISA PEĆI OD 02.05. – 02.07.2018

OBAVITE REDOVAN SERVIS SVOJE PEĆI NA VRIJEME I TO PO PROLJETNOJ AKCIJSKOJ CIJENI U PERIODU OD 02.05. – 02.07.2018

PEĆI NA ISPUH TOPLOG ZRAKA 300,00KN + PDV 25%

PEĆI ZA CENTRALNO GRIJANJE 450,00KN + PDV 25%

*putni trošak se obračunava prema važećem cjeniku

Obavljanje servisa je uvjet za ostvarenje i produženje tvorničkog jamstva kojima su pokrivene sve peći Artel/Metel/Eva Calor, Piazzeta/Superior.