Dostava/preuzimanje robe (proizvoda)

Cijena  usluge dostave automatski se izračunava prema informacijama o adresi kupca, težini i dimenziji naručenog proizvoda

Ukoliko Kupac odabere dostavu proizvoda od strane Trgovca, ovisno o dimenziji i težini samog paketa dostava kupljenog proizvoda vrši se

– putem dostavene službe Intereuropa d.o.o. na adresu dostave navedenu prilikom izrade narudžbe u koliko je paket velikih dimenzija i težine

-putem Tisak Paketa na najbližu dostavnu adresu Tisak lokacije za preuzimanje ( Tisak kiosk), kupac zaprima sms poruku kada je proizvod predan za slanje te ujedno kada je spreman za preuzimanje na lokaciji najbližoj kupcu.