Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/