Izmjena cijena usluga servisa od 01.09.2022

Uslijed porasta cijena repromaterijala, pribora, alata i opreme za usluge servisnog održavanja primorani smo korigirati cijene istih, te slijedom navedenog od 01.09.2022., vrijede nove cijene usluga servisnog održavanja. Cijena redovnog servisa zračnih peći do 10 kw snage iznosit će 700,00 kn Cijena redovnog servisa peći za centralno grijanje ( ambijentalne i kotlovničke) od 15-34kw snage […]