Kamini i peći na pelete PDF Print

Primjer rada peći na pelete ARTEL

 

PELET

* preporuča se upotreba kvalitetnih peleta zbog nesmetanog i pravilnog rada svih komponenti peći/kamina,

budući da uslijed korištenja neadekvatnih peleta ( dimenzija, sastav i vlažnost) dolazi do poteškoča prilikom rada

( zapunjavanje ložišta, prljanje stakla, velika kolićina pepela i sl.)

* postoje dvije osnovne vrste peleta koje se mogu dobaviti, te se proizvode u HR

- mješavina drva bukve i jelovine ( manja kalorijska vrijednost, manje prljanje stakla te manja količina pepela)

- mješavina drva hrasta, graba, bukve i topole ( veća kalorijska vrijednost, jače prljanje stakla

zbog sastojka tanina u drvetu hrasta, veća količina pepela, češće čišćenje peći/kamina)

* Zbog svega gore navedenog preporuča se korištenje peleta provjerenih proizvođača u HR.

- GAMAUF d.o.o., Kolodvorska bb, 34543 Poljana,Tel. 034/431-303, 098/278-897

- DRVENJAČE d.d., Pilanska 6, 51315 Mrkopalj, Tel. 051/830-500

- VIŠEVICA KOMP d.o.o., , Jordanovac 47, 10000 Zagreb, Tel. 01/2361-722

- ENERGY PELLETS d.o.o., Zrinska 18, 51300 Delnice, Tel. 051/812-113

- MUNDUS VIRIDIS d.o.o., Ivana Lackovića Croate 1, 10000 Zagreb, Tel. 01/272-6600

 

 

  Free joomla templates