Kamini i peći na pelete PDF Print

 

 

 

Primjer rada peći na pelete ARTEL

 

 

PELET

* preporuča se upotreba kvalitetnih peleta zbog nesmetanog i pravilnog rada svih komponenti peći/kamina,

budući da uslijed korištenja neadekvatnih peleta ( dimenzija, sastav i vlažnost) dolazi do poteškoča prilikom rada

( zapunjavanje ložišta, prljanje stakla, velika kolićina pepela i sl.)

* postoje dvije osnovne vrste peleta koje se mogu dobaviti, te se proizvode u HR

- mješavina drva bukve i jelovine ( manja kalorijska vrijednost, manje prljanje stakla te manja količina pepela)

- mješavina drva hrasta, graba, bukve i topole ( veća kalorijska vrijednost, jače prljanje stakla

zbog sastojka tanina u drvetu hrasta, veća količina pepela, češće čišćenje peći/kamina)

* Zbog svega gore navedenog preporuča se korištenje peleta provjerenih proizvođača u HR.

- METEL d.o.o., 65. bataljuna ZNg 21, 10310 Ivanić-Grad,Tel. 01/2851-333

 

 

 

  Free joomla templates